Onderwijs

Op de GSR Rijswijk bieden we onderwijs voor VMBO en HAVO/VWO aan.

VMBO
Binnen het VMBO kun je de volgende richtingen volgen:
Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) profiel economie & ondernemen
Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) profiel economie & ondernemen

Theoretische Leerweg (TL) profielen techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw

HAVO/VWO
In Rijswijk kun je klas 1 t/m 3 (de onderbouw) van HAVO/VWO volgen. Na het derde leerjaar kun je succesvol doorstromen naar de vestiging Rotterdam of naar een andere school.

Flexonderwijs

Wij geloven in groei. Dus vinden wij dat iedere leerling zich op school gezien en gekend moet weten. Ieder kind is uniek, gebruikt leerstrategieën op zijn eigen manier, heeft eigen uitdagingen en belemmeringen.

Dat is waarom maatwerk in onderwijs voor ons belangrijk is. We bekijken wat de leerling nodig heeft om te kunnen leren. Onze lessen zijn activerend opgezet en we houden rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Om nog meer recht te kunnen doen aan deze verschillen tussen leerlingen, werken we aan een nieuwe organisatievorm: het Flexonderwijs. Deze organisatievorm biedt meer ruimte aan het unieke van iedere leerling en geeft de leerling invloed op zijn eigen ontwikkeling. Dit schooljaar is er een pilot Flexonderwijs van start gegaan op onze vestiging Rijswijk.