Aanmelden van een leerling

Aanmelding van een leerling voor het schooljaar 2019-2020 is nog mogelijk.

Het aanleveren van de formulieren wijkt wel af van hetgeen hieronder beschreven staat: u kunt de vragen hieronder beantwoorden, het formulier dat daaruit volgt dient u in te vullen en aan ons op te sturen voorzien van alle gevraagde gegevens. Opsturen kan digitaal (rotterdam@gsr.nl) of via de post.

Wanneer de aanmelding uiterlijk 5 juli 2019 bij ons binnen is, zal die in behandeling worden genomen en kunnen we naar verwachting voor de zomervakantie duidelijkheid geven over de afhandeling ervan.

Wanneer de aanmelding na 5 juli 2019 bij ons binnenkomt, kunnen we er na de zomervakantie mee aan de slag. U moet dan zelf contact met ons opnemen vanaf dinsdag 27 augustus 2019.

 

Fijn dat u uw zoon of dochter wilt aanmelden op de GSR. U kunt hem of haar aanmelden voor de brugklas of voor een hoger leerjaar (zij-instromer). We werken graag met u samen aan een vlotte en overzichtelijke afhandeling van de aanmelding, zodat u met uw zoon of dochter zo snel mogelijk weet waar u aan toe bent.

Hieronder staat een aantal vragen die u moet beantwoorden. Wanneer u dat gedaan hebt, verschijnt een link naar het formulier dat u kunt downloaden. Dat formulier is precies op maat voor de situatie van uw zoon of dochter en geldt voor zowel onze vestiging Rotterdam als voor onze vestiging Rijswijk. 

Het is de bedoeling dat u dat formulier thuis invult en uitprint. Het daadwerkelijke aanmelden kan op diverse momenten bij ons op school. De dagen en tijdstippen ziet u per vestiging in de kolom hiernaast.  U neemt het door u ingevulde formulier plus wat u van de basisschool gekregen hebt, mee naar onze school om uw kind aan te melden.

Bij de aanmelding nemen we het volgende met u door:

  • de formulieren worden gecontroleerd op volledigheid;
  • er wordt een eerste check gedaan op de onderwijskundige mogelijkheden voor toelating van uw kind;
  • er wordt een afspraak met u gemaakt voor een motivatiegesprek, wanneer het de eerste keer is dat u een kind op de GSR aanmeldt;
  • u krijgt informatie mee over het verdere verloop van het proces van aanmelden en inschrijven, met daarbij een aanduiding van de datum waarop u bericht kunt verwachten over de definitieve inschrijving/toelating.

Wanneer u nog vragen hebt over de aanmelding kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen (010-2862930).

Aanmelden van een leerling

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor de brugklas?
Krijgt u van de basisschool een formulier met OT-code?
Is dit uw eerste kind dat u bij de GSR aanmeldt?
Is dit uw eerste kind dat u bij de GSR aanmeldt?

Formulier 1 downloaden invullen en inleveren

Formulier 2 downloaden invullen en inleveren

Formulier 3 downloaden invullen en inleveren

Formulier 4 downloaden invullen en inleveren

Formulier 5 downloaden invullen en inleveren