Feestelijke markering voltooien lesmethode

02 september 2020

'Tijdens de teamvergadering aan het begin van het schooljaar van GSR Rijswijk markeerden we samen een feestelijk moment. Na drie jaar intensief samenwerken met de docenten godsdienst is de godsdienstmethode af. De godsdienstmethode bestaat uit een vakleerplan, leerlijnen in een vorm van een vaardighedenboek, meer dan 30 modules, handleidingen en een tijdlijn banner. Dank aan onze God en Vader in de hemel. Dank aan de collega's die belangstellend waren, bemoedigende en kritische opmerkingen maakten. Ook dank aan de collega's die als taalkundigen de teksten verbeterden. Dank aan de schoolleiding die dit project mogelijk maakte en aan ons toevertrouwde. Dank aan leerlingen die zich enthousiast uitten over verschillende opdrachten, maar ook taalfouten uit de tekst haalden. Dank aan ouders die hun mening deelde over de inhoud van de modules. 

In Rijswijk is de dankbaarheid zichtbaar gemaakt in een royale slagroomtaart waarin onze dienst aan God zichtbaar werd gemaakt. 

Lesmodule godsdienst, GSR, samenwerken