Gebedsgroep

Een keer per maand komt een groep ouders bijeen op de vestiging Rotterdam om met elkaar te bidden.
Ze bidden voor de leerlingen, hun ouders, voor medewerkers, school, onderwijs. Uiteraard voor beide vestigingen.

De data waarop ze bij elkaar komen, staan in de agenda.
De gebedsgroep nodigt iedereen van harte uit om gebedspunten aan te dragen of om een keer mee te doen.