Gebedsgroep

07 april 2020

Een groep ouders komt maandelijks bijeen op de GSR Rotterdam om met elkaar te bidden voor leerlingen en gezinnen, voor medewerkers, schoolleiding, onderwijs. In deze tijd is dit in aangepaste vorm ieder vanaf thuis.

Na vandaag komt de gebedsgroep 'bij elkaar' op de volgende data: 12/5, 2/6, 7/7.

U bent van harte welkom om voorbede aan te vragen bij ons, dat kan via onderstaand mailadres. Wanneer u onze groep graag zou willen komen versterken, ontvangen wij ook graag bericht van u.

Contact: gebedspunten@gsr.nl