Gebedsgroep

07 december 2021 Rotterdam, 09.00-10.00 uur

Een groep ouders komt maandelijks bijeen op de GSR Rotterdam om met elkaar te bidden voor leerlingen en gezinnen, voor medewerkers, schoolleiding en het onderwijs op de GSR Rotterdam en GSR Rijswijk.

U bent van harte welkom om voorbede aan te vragen bij ons, dat kan via onderstaand mailadres. Wanneer u onze groep graag zou willen komen versterken, ontvangen wij ook graag bericht van u.

Contact: gebedspunten@gsr.nl