Gebedsgroep

07 mei 2019

Een groep ouders komt maandelijks bijeen op de GSR Rotterdam om met elkaar te bidden voor leerlingen en gezinnen, voor medewerkers, schoolleiding, onderwijs.

U bent van harte welkom om voorbede aan te vragen bij ons, dat kan via onderstaand mailadres.

Wanneer u onze groep graag zou willen komen versterken, ontvangen wij ook graag bericht van u.

gebedspunten@gsr.nl