Gebedsgroep

03 december 2019 9.00u - gebedsruimte GSR Rotterdam

Een groep ouders komt maandelijks bijeen op de GSR Rotterdam om met elkaar te bidden voor leerlingen en gezinnen, voor medewerkers, schoolleiding, onderwijs.

Na vandaag komt de gebedsgroep bij elkaar op de volgende data: 7/1, 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 7/7.

U bent van harte welkom om voorbede aan te vragen bij ons, dat kan via onderstaand mailadres. Wanneer u onze groep graag zou willen komen versterken, ontvangen wij ook graag bericht van u.

Contact: gebedspunten@gsr.nl