GSR-academie

Academie binnen de school  

Voor goed onderwijs aan leerlingen is doorgaande ontwikkeling en ondersteuning van onze medewerkers en van de organisatie onmisbaar. Daarbij is uiteraard onze identiteit een belangrijk aspect. De GSR-academie biedt op een aantal punten in school een belangrijke bijdrage. 

Coaching, training en opleiding 

Docenten moeten hun kennis en vaardigheden op peil houden. Er verandert veel, er is altijd wel wat nieuws te leren. Binnen de school werkt de GSR-academie aan trainingen om bij te blijven en verder te ontwikkelen. Jaarlijks worden intern scholingsmomenten georganiseerd, met medewerking van eigen collega’s en met trainers/opleiders van buiten de school. 
Daarnaast worden nieuwe docenten (starters en doorstromers) begeleid in het thuisraken in hun nieuwe werkomgeving. 
Verder begeleidt de GSR-academie medewerkers wanneer zij een persoonlijk coachingstraject willen aangaan. De academie helpt hen de vraag zorgvuldig te formuleren en zoekt mee naar de meest passende vorm van ondersteuning. 
Tot slot coördineert de GSR-academie alle stages binnen de school en wordt gezorgd voor passende vakbegeleiding. 

Identiteit in uitvoering 

Christelijk onderwijs stelt extra eisen aan docenten en andere medewerkers. We gaan er met elkaar over in gesprek, we denken na over de manier waarop je dat invult binnen je eigen vak en we bespreken de mening die we hebben over ‘herkenbaar christen zijn’ in je werk van elke dag. 
De GSR werkt binnen GRIP samen met andere scholen aan de versterking van onze identiteit in het onderwijs. Dit resulteert bijvoorbeeld in de ‘dagopeningen’ waarmee docenten dagelijks met de leerlingen in gesprek kunnen over een deel uit de bijbel.  

Kwaliteitszorg 

Wij vinden het belangrijk om onszelf regelmatig de vraag te stellen: ‘doen we de goede dingen?’, en ‘doen we die dingen dan ook goed?’. Om hier een goed beeld van te krijgen, verzamelt de academie informatie bij onze ‘klanten’: leerlingen en ouders doen mee aan tevredenheidsonderzoeken. Uit al die informatie komt een advies voor de schoolleiding, om door te gaan met wat goed gaat en om te verbeteren waar dat nodig is. 

Expertisecentrum 

Een school zoals de GSR is een centrum van kennis en deskundigheid. Uiteraard profiteren leerlingen daarvan. Maar daar willen we ons niet toe beperken. De GSR-academie organiseert ook thema-avonden, lezingen en cursussen voor ouders, jeugdleiders en andere belangstellenden.