Blik naar de samenleving

Samen met u als ouder/verzorger wil de GSR uw kind goed voorbereiden op zijn of haar plaats als christen in de samenleving. Met het doel dat zij daar van betekenis kunnen zijn, nu, maar ook in de toekomst. Deze gedachte staat centraal in onze missie. Maar hoe brengen wij dat in de praktijk? Hoe richten wij onze (en hun) blik naar de samenleving?

Burgerschapsvorming

De overheid verwacht dat scholen aandacht geven aan burgerschap. Burgerschapsvorming is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan die samenleving. Maar de GSR doet meer. We leren hen, vanuit een Bijbels perspectief, ook kritisch nadenken over zichzelf, over de naaste, over morele dilemma’s en over de plaats van levensovertuiging in een multiculturele samenleving. Een belangrijk element in die overdracht is dat wij de leerlingen daarbij uit hun comfortzone halen. Samenleven leer je niet uit boeken, daarvoor moet je naar buiten. Dit element is o.a. verwerkt in onze excursies en buitenlandse reizen.

Rotterdam 2018 leerlingen exodus 19:5 GSR groep 7/8 brugklas

Maatschappelijke Stage (MAST)

Een andere activiteit die aan de doelstelling van onze missie beantwoordt en bijdraagt aan burgerschapsvorming is de maatschappelijke stage. Onze leerlingen draaien mee in projecten in Rotterdam en Den Haag waarin zij mensen uit andere culturen en andere sociaaleconomische milieus ontmoeten.

GSR, middenin de samenleving

Onze blik naar de samenleving gaat verder. De GSR zelf wil ook van betekenis zijn voor de samenleving en een netwerk opbouwen. Daarvoor werken wij samen met basisscholen, andere middelbare scholen (uitwisseling expertise en samenwerken bij projecten en scholing), kerken, overheid en gemeente, maatschappelijke instellingen als bijv. voedselbank, opvoedbureaus, buurt- en wijkteams.

Wij geloven dat het goed is dat de veelkleurige stad de school inkomt. De school is een oefenplaats voor onze leerlingen. Dat oefenen willen we zo realistisch mogelijk maken. Daarvoor nodigen we mensen uit voor gastlessen en presentaties. De stichting Vrienden van de GSR heeft een groot netwerk van vrienden dat de school hierbij ondersteunt.

Rijswijk 2018 meisje tablet GSR Groep 7/8 brugklas