Identiteit

Voor en door christenen

Historie

In de jaren 50 van de vorige eeuw hebben ouders in onze regio op diverse plaatsen gereformeerde scholen gesticht. Die scholen waren nauw verbonden met de vrijgemaakte kerken. Dankzij het werk van deze pioniers en hen die daarna het onderwijs verder hebben uitgebouwd, groeiden de scholen. Hiermee legden zij een solide basis voor hoe we nu over christelijk onderwijs denken.
In de jaren 90 werd gekozen voor de naam “Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad”.  In het spraakgebruik korten velen dit af tot GSR. Deze afkorting is uitgegroeid tot een sterk merk in onze regio.
Sinds 2017 kiezen we voor onze school de naam GSR, om enerzijds ons nieuwe profiel - “voor en door christenen” - te onderstrepen en anderzijds de verbinding met ons rijke verleden te behouden.

Basis

De GSR aanvaardt de Bijbel als het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. De GSR is een school voor en door christenen waar wij ons met elkaar verbonden weten in het christelijke geloof dat geworteld is in de traditie van het gereformeerde geloof zoals zich dat sinds de Reformatie heeft gevormd en wereldwijd beleden wordt.

Bestaansgrond

De GSR is een middelbare school voor en door christenen. God geeft kinderen aan ouders; Hij geeft ouders aan kinderen om voor hen te zorgen en hen op te voeden als kinderen van Hem. De school draagt bij aan de christelijke opvoeding door te werken op dezelfde basis als de ouders thuis. Zo werken we er samen aan om nieuwe generaties te doen opgroeien.