Kwaliteit

Het hoog houden van de kwaliteit van ons onderwijs is een doorlopend proces.
Docenten houden hun kennis en vaardigheden op peil, er verandert veel, er is altijd wel wat nieuws te leren. Zij nemen deel aan trainingen om bij te blijven en verder te ontwikkelen. Jaarlijks worden intern scholingsmomenten georganiseerd, met medewerking van eigen collega’s en trainers/opleiders van buiten de school.

Er worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van ons onderwijs en de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Via scholenopdekaart.nl en via onderwijsinspectie.nl kan de kwaliteit van onze school met die van andere scholen te vergeleken worden.

Daarnaast worden nieuwe docenten (starters en doorstromers) begeleid in het thuisraken in hun nieuwe werkomgeving. Ook kunnen medewerkers een persoonlijk coachingstraject aangaan.

Tot slot krijgen docenten in opleiding een kans stage te lopen bij de GSR en wordt gezorgd voor passende vakbegeleiding.