Kwaliteit

Het hoog houden van de kwaliteit van ons onderwijs is een doorlopend proces. De GSR-academie speelt in de ondersteuning hiervan een grote rol. 
Docenten houden hun kennis en vaardigheden op peil, er verandert veel, er is altijd wel wat nieuws te leren. Docenten nemen deel aan trainingen om bij te blijven en verder te ontwikkelen. Jaarlijks worden intern scholingsmomenten georganiseerd, met medewerking van eigen collega’s en trainers/opleiders van buiten de school. 
Er worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd naar de kwaliteit van ons onderwijs en de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kwaliteit van onze school met die van andere scholen te vergelijken. Bijvoorbeeld via scholenopdekaart.nl en via onderwijsinspectie.nl.