MR

De GSR heeft een actieve MR met een personeelsgeleding, oudergeleding en leerlinggeleding.

Wanneer u vragen hebt aan de MR kunt u mailen naar mr@gsr.nl