MR

De GSR heeft een actieve MR met een personeelsgeleding, oudergeleding en leerlinggeleding.

Wanneer u vragen hebt aan de MR kunt u mailen naar Franciske van Vugt - vgj@gsr.nl