Veiligheid

Een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen is een veilig klimaat binnen school, een klimaat waarin je gezien, gekend en erkend wordt. 

De vestiging Rotterdam heeft in 2017 opnieuw het certificaat ‘veilige school’ gekregen van de gemeente Rotterdam.

Door de audit commissie werd ook het volgende benoemd:     
“De leerlingen waarmee gesproken is ervaren de school als veilig. Dat er geen leerlingen worden buitengesloten en dat je geaccepteerd wordt zoals je bent wordt positief gevonden. De leerlingen geven aan dat school meteen ingrijpt wanneer er gepest wordt en dat het ook wordt opgelost.”

In het schoolveiligheidsplan is te lezen over hoe aan deze veiligheid vorm wordt gegeven. 

Vertrouwenspersonen

Voor leerlingen en/of ouders zijn twee externe vertrouwenspersonen beschikbaar. Met hen kan contact opgenomen worden bij klachten over pesten, seksueel / fysiek geweld, machtsmisbruik e.d. Zij geven jaarlijks voorlichting aan onze brugklasleerlingen. 
De vertrouwenspersonen voor leerlingen zijn:
mw. E.C. van der Meer-Geerds (vertrouwenspersoongsr@gmail.com) en dhr. A. van der Lugt (adrianusvanderlugt@gmail.com)
Meer contactgegevens van hen zijn te vinden op het ouderportaal van onze school (inloggen).

les klas GSR leerlingen brugklas groep 7 groep 8