Veiligheid

Een belangrijke voorwaarde voor leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen is een veilig klimaat binnen school, een klimaat waarin je gezien, gekend en erkend wordt. 

De vestiging Rotterdam heeft in 2021 opnieuw het certificaat ‘veilige school’ gekregen van de gemeente Rotterdam.

Door de audit commissie werd ook het volgende benoemd:

"De GSR heeft tijdens de re-audit laten zien dat zij op alle onderdelen actief is om de veiligheid voor haar leerlingen, personeel en bezoekers te waarborgen."

In het schoolveiligheidsplan is te lezen over hoe aan deze veiligheid vorm wordt gegeven. 

Vertrouwenspersonen

Voor leerlingen en/of ouders zijn twee externe vertrouwenspersonen beschikbaar. Met hen kan contact opgenomen worden bij klachten over pesten, seksueel / fysiek geweld, machtsmisbruik e.d. Zij geven jaarlijks voorlichting aan onze brugklasleerlingen. 

De vertrouwenspersonen voor leerlingen zijn:
mw. E.C. van der Meer-Geerds (esther@geerds.nl) en dhr. A. van der Lugt (adrianusvanderlugt@gmail.com)
Meer contactgegevens van hen zijn te vinden op het ouderportaal van onze school (inloggen).

les klas GSR leerlingen brugklas groep 7 groep 8