Organisatie

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school ligt in handen van de rector/bestuurder samen met de schoolleiding. 

Namen en contactgegevens schoolleiding:

rector/bestuurder
Kees Klapwijk
klapwijk@gsr.nl
Conrector vmbo & vestiging Rijswijk
Joop van der Wijngaard
wijngaard@gsr.nl
Conrector havo/vwo
Tea Zwarts
zwarts@gsr.nl
Schoolleider Bedrijfsvoering
Gerdine van Harten
harten@gsr.nl
Schoolleider Public Value & Organisatie
Erik Harinck
harinck@gsr.nl
Schoolleider GSR-academie & Schoolondersteuning
Huib van Leeuwen
leeuwen@gsr.nl
Ondersteund door Margriet de Ruiter
 
rtm@gsr.nl

Raad van toezicht / bestuur

Om het bestuur van de school goed en verantwoord te laten verlopen is een scheiding aangebracht tussen het besturen zelf en het toezicht houden op dat bestuur. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de GSR en verantwoordelijk voor het besturen van de school.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur om:

  • de grondslag en doelstelling van de vereniging te waarborgen;
  • goedkeuring te geven aan belangrijke besluiten, zoals opgenomen in de statuten;
  • het vastgestelde beleid en het gevoerde bestuur te toetsen aan regelgeving.

College van Bestuur:
Kees Klapwijk, rector/bestuurder

Raad van toezicht:
Hans Storm, voorzitter
Jan Hendriks, vice-voorzitter
Margit Blokhuis
Ostara de Jager
Marnix de Romph
Jop Versteegt