Identiteit

Voor en door christenen

Historie

In de jaren 50 van de vorige eeuw hebben ouders in onze regio op diverse plaatsen gereformeerde scholen gesticht. Die scholen waren nauw verbonden met de vrijgemaakte kerken. Dankzij het werk van deze pioniers en hen die daarna het onderwijs verder hebben uitgebouwd, groeiden de scholen. Hiermee legden zij een solide basis voor hoe we nu over christelijk onderwijs denken.

In de jaren 90 werd gekozen voor de naam “Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad”.  In het spraakgebruik korten velen dit af tot GSR. Deze afkorting is uitgegroeid tot een sterk merk in onze regio.

Sinds 2017 kiezen we voor onze school de naam GSR, om enerzijds ons nieuwe profiel - “voor en door christenen” - te onderstrepen en anderzijds de verbinding met ons rijke verleden te behouden.

Basis en bestaansgrond

De GSR aanvaardt de Bijbel als het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God. De GSR is een school voor en door christenen waar wij ons met elkaar verbonden weten in het christelijke geloof.

Christelijk onderwijs stelt extra eisen aan docenten en andere medewerkers. We gaan er met elkaar over in gesprek, we denken na over de manier waarop je dat invult binnen je eigen vak en we bespreken de mening die we hebben over ‘herkenbaar christen zijn’ in je werk van elke dag.

God geeft kinderen aan ouders, om voor hen te zorgen en hen op te voeden als kinderen van Hem. De school draagt bij aan de christelijke opvoeding door te werken op dezelfde basis als de ouders thuis. Zo werken we er samen aan om nieuwe generaties te doen opgroeien.

De GSR werkt binnen GRIP samen met andere scholen aan de versterking van onze identiteit in het onderwijs. Dit resulteert bijvoorbeeld in de ‘dagopeningen’ waarmee docenten dagelijks met de leerlingen in gesprek kunnen over een deel uit de bijbel.