Informatie-avond T4 leerlingen en ouders

10 september 2019

Deze avond is belangrijk voor leerlingen en ouders. De informatie betreft de gang van zaken gedurende het examenjaar. T4-leerlingen en ouders ontvangen een uitnodiging voor deze avond.