Jubileum GSR 60 jaar

27 september 2018

GSR 60 jaar

Zaterdag 22 september gonsde de GSR van activiteiten. Er waren honderden mensen op de been, afkomstig uit het hele land. De verbindende factor: de GSR. In verband met het 60-jarig bestaan van de school was er een programma met interessante presentaties door oud-leerlingen en veel ruimte voor onderlinge ontmoeting en herinneringen.

Het is indrukwekkend om te zien waar leerlingen van de school terecht gekomen zijn en wat ze aan ontwikkeling hebben doorgemaakt. De één is minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (Arie Slob), de ander uitvoerend musicus (Pieter Jan Belder, Lidy Blijdorp en Matthijs Verschoor). Weer anderen kom je tegen op TV (Leo Blokhuis, Jeroen van Dommelen en Manuel Venderbos) of ze zijn aan het werk gegaan op specifieke vakgebieden (George Harinck, Peter Bergwerff). Sommigen kwamen iets vertellen uit hun eigen herinnering (Arie de Snoo, Jaap Schaeffer) of deelden iets vanuit hun ervaring (Robert Roth, Peter Sneep, Ria Borkent).

De GSR is er om goed onderwijs te geven op een stevige Bijbelse basis. Dat betekent dat we ook bewust aan vorming willen werken, of anders gezegd: we bereiden onze leerlingen voor op zijn of haar plaats als christen in de samenleving. Met het doel dat zij daar van betekenis kunnen zijn, nu, maar ook in de toekomst. Van het resultaat van die toerusting hebben we op 22 september mooie voorbeelden gezien. Natuurlijk is wat er op school gebeurt een onderdeel van een bredere vorming. Maar de school doet ertoe, en voor veel mensen is de herinnering aan de eigen schooltijd een mooie herinnering. Dat bleek uit de goede sfeer die voelbaar was in alle ontmoetingen van oud-leerlingen met elkaar.

We zijn dankbaar voor de mogelijkheid die er is, al 60 jaar, om goed en christelijk onderwijs te geven. Terugkijken is leuk en zinvol. Vooruitkijken doen we in vertrouwen op God, dat Hij met ons meegaat de toekomst in.