Kernwaarden

We hebben 4 kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons gedrag, ons werk en onze houding. Dat geldt voor alle medewerkers en leerlingen.

Kernwaarde Nieuwsgierig GSR identiteit kwaliteit onderwijs

Nieuwsgierigheid

We staan open voor nieuwe dingen en we waarderen meedenken. Onderwijs is een ontdekkingsreis. Daarom dagen we elkaar uit om op zoek te gaan naar kennis, talenten, vaardigheden en wijsheid. En we wijzen elkaar erop hoe mooi God de wereld geschapen heeft, waar we vol verwondering naar kijken en van genieten.

Kernwaarde Resultaat GSR identiteit kwaliteit onderwijs

Resultaat

We inspireren elkaar tot goede prestaties; zo komen talenten tot bloei. Je ontdekt nieuwe dingen wanneer je over grenzen heen kijkt. We zetten ons volledig in voor goede lessen, waarin iedereen veel leert. Excellente resultaten horen daarbij, net als een goed lopende schoolorganisatie.

Kernwaarde Resultaat GSR identiteit kwaliteit

Geloof delen

Elke dag spreken wij met elkaar over God. Daarbij luisteren we eerbiedig naar de Bijbel. We leren van elkaar wat het betekent om christen te zijn in onze samenleving en in de wereld. We leven in afhankelijkheid van God; dat spreken we dagelijks uit in onze gebeden.

Kernwaarde Liefde GSR identiteit kwaliteit onderwijs verbinding

Liefde

Wij geven Gods liefde voor ons door aan elkaar. We hebben oog voor elkaars belangen en we bieden elkaar veiligheid. Wij leven van Gods genade en daarom stellen we onderling vergeving centraal. We hebben hart voor elkaar. We staan voor elkaar klaar en zijn eerlijk.