Onze scholen zijn weer geopend!

03 maart 2021

Drie jongens lachend aan tafel

We zijn blij dat het kabinet heeft besloten dat weer meer leerlingen naar school mogen gaan, ook al realiseren we ons dat de spanningen rondom het coronavirus niet weg zijn en dat zorgvuldigheid geboden is. Als schoolleiding en MR hebben we nagedacht hoe we zo eenvoudig en veilig mogelijk kunnen organiseren dat alle leerlingen minimaal eenmaal per week naar school komen. Er zijn daarom een aantal (aanvullende) maatregelen die gelden vanaf vandaag. Al deze maatregelen zijn te lezen in de brief die gisteren is verstuurd naar alle leerlingen en ouders/verzorgers.  

We hopen dat deze heropening van het voortgezet onderwijs een eerste stap is naar een volledige open school en dat de dreiging van het coronavirus en de varianten daarop teruggedrongen wordt. We doen hierin wat we kunnen, gezamenlijk en ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. Het blijft soms behelpen en creatief zoeken naar werkbare oplossingen, het kost ons allen veel energie en daarin vraag ik respect voor elkaar.  

Met de woorden van Psalm 131 mogen we daarbij zeggen dat ons hart niet hoogmoedig is, dat we steeds rust zoeken bij God en op Hem ons vertrouwen blijven stellen.