Opening schooljaar

30 augustus 2018

Wat een fijne manier om het schooljaar te beginnen met leerlingen, ouders en medewerkers! 
We hebben met elkaar gezongen, er is gemusiceerd, er werd gedanst, we hebben gedankt en gebeden.

We kijken met een blij gevoel terug op deze avond! Dankbaar ook voor alle talenten waar we van mochten genieten.