Ouderspreekavond

14 december 2020

Ouders/verzorgers kunnen spreken met een docent of de mentor van hun zoon/dochter.
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.