Organisatie

Schoolleiding

De dagelijkse leiding van de school ligt in handen van de bestuurder samen met de schoolleiding. 

Namen en contactgegevens schoolleiding:

Bestuurder
Kees Klapwijk
klapwijk@gsr.nl
Directeur onderwijs
Tea Zwarts
zwarts@gsr.nl
Manager bedrijfsvoering
Gerdine van Harten
harten@gsr.nl
Manager GSR-academie & schoolondersteuning
Huib van Leeuwen
leeuwen@gsr.nl
Secretarieel ondersteund door Margriet de Ruiter
 
rtm@gsr.nl

Daarnaast hebben we zes afdelingsleiders, zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs van een onderwijsteam. De afdelingsleiders, onder leiding van de directeur onderwijs, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs op beide vestigingen van de GSR. 

Vestiging Rijswijk
Walter Wassenaar (interim)
wsw@gsr.nl
Brugklas vmbo, havo, vwo
Jan-Willem Karssies
krj@gsr.nl
Vmbo
Joan den Besten
bsj@gsr.nl
Havo/vwo-onderbouw
Hilde Groenendijk
gnh@gsr.nl
Havo-bovenbouw
Anne Dijksterhuis
dka@gsr.nl
Vwo-bovenbouw
Arnold Filius
fla@gsr.nl

Raad van toezicht / bestuur

Om het bestuur van de school goed en verantwoord te laten verlopen is een scheiding aangebracht tussen het besturen zelf en het toezicht houden op dat bestuur. Het College van Bestuur (de bestuurder) is het bevoegd gezag van de GSR en verantwoordelijk voor het besturen van de school.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur om:

  • de grondslag en doelstelling van de vereniging te waarborgen;
  • goedkeuring te geven aan belangrijke besluiten, zoals opgenomen in de statuten;
  • het vastgestelde beleid en het gevoerde bestuur te toetsen aan regelgeving.

College van Bestuur:
Kees Klapwijk, bestuurder

Raad van Toezicht:
Hans Storm, voorzitter
Marnix de Romph, vice-voorzitter
Margit Blokhuis
Ostara de Jager
Marnix de Romph
Ankie van Tatenhove
Jop Versteegt

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende commissies:
Remuneratie: Hans Storm en Marnix de Romph
Identiteit: Hans Storm en Marnix de Romph
Onderwijs: Ostara de Jager en Ankie van Tatenhove
Audit: Jop Versteegt  en Margit Blokhuis