Tegemoetkoming reiskosten

Al vele jaren bieden wij de mogelijkheid van een financiële tegemoetkoming in de reiskosten aan ouders voor wie dit een struikelblok is.

Voorheen werd dit geregeld via CFA, ook wel bekend als Actie Schoolgeld. De Stichting Vrienden van de GSR deze ondersteuning overgenomen. De beoordeling en toekenning van de ondersteuning gebeurt onder dezelfde voorwaarden als CFA die vorig cursusjaar heeft opgesteld.

Aanvragen voor een tegemoetkoming in de reiskosten kunnen worden ingediend bij de vriendenstichting, via deze link te bereiken.