Flexonderwijs

Op de GSR Rijswijk bieden we onderwijs voor vmbo en havo/vwo aan.

VMBO
Binnen het vmbo kun je de volgende richtingen volgen:

  • basis beroepsgerichte leerweg (bbl) profiel economie & ondernemen
  • kader beroepsgerichte leerweg (kbl) profiel economie & ondernemen
  • theoretische leerweg (tl) profielen techniek, zorg & welzijn, economie en landbouw

HAVO/VWO
In Rijswijk kun je klas 1 t/m 3 (de onderbouw) van havo/vwo volgen. Na het derde leerjaar kun je succesvol doorstromen naar de vestiging Rotterdam of naar een andere school.

Meer over flexonderwijs

Wij geloven in groei. Dus vinden wij dat iedere leerling zich op school gezien en gekend moet weten. Ieder kind is uniek, gebruikt leerstrategieën op zijn eigen manier, heeft eigen uitdagingen en belemmeringen.

Dat is waarom maatwerk in onderwijs voor ons belangrijk is. We bekijken wat de leerling nodig heeft om te kunnen leren. Onze lessen zijn activerend opgezet en we houden rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Om nog meer recht te kunnen doen aan deze verschillen tussen leerlingen, werken we met een nieuwe organisatievorm binnen onze school: het flexonderwijs. Deze organisatievorm biedt meer ruimte aan het unieke van iedere leerling en geeft de leerling invloed op zijn eigen ontwikkeling. 

Met ingang van schooljaar 2019/2020 is deze onderwijsvorm ingevoerd op allebei onze vestigingen. 

Bekijk het animatiefilmpje hieronder over flexonderwijs: