Inschrijven

Aanmeldingsformulier GSR Rijswijk

Gegevens leerling

Eerste aanmelding
Meldt u voor het eerst een leerling aan op de GSR?*
Geslacht

Onderwijs

Vestiging
Ik meld mijn kind aan voor GSR...
Schooljaar
Leerjaar
Voor welk schooljaar wilt u uw kind aanmelden?
Opleiding
Maak hier uw wens kenbaar voor de opleiding waarvoor u uw kind wilt aanmelden.
* Het aantal aanmeldingen voor de dakpanklassen is bepalend voor het vormen van deze klassen.

Heeft u van Onderwijs Transparant (via de leerkracht van groep 8) een adviesformulier VO ontvangen? Daar staat een aanmeldcode op voor Onderwijs Transparant. Deze code hebben wij nodig om het dossier op te vragen van uw kind. De code bestaat uit een combinatie van 8 of 9 cijfers en letters. Klik hier voor een voorbeeld van een adviesformulier VO met OT-code

Heeft u geen formulier van Onderwijs Transparant, maar wel een ander adviesformulier VO ontvangen? Dan ontvangen wij dat formulier (na verzending van de aanmelding) graag via e-mail: administratie@gsr.nll. 


LWOO

Heeft uw kind een LWOO-indicatie? Neem contact op met de zorgcoördinator vmbo (mevrouw Karssies) als u de mogelijkheden wilt bespreken: KSL@gsr.nl.

Vul hier de naam in van de (basis)school waar uw kind nu onderwijs volgt.
Vul de plaats in van de school. Indien deze zich in het buitenland bevindt dan ook graag het land.
Soort school van herkomst
Leerjaar
Voor welk schooljaar wilt u uw kind aanmelden?
Opleiding herkomst

Religie

Is de leerling bij een kerkelijke gemeente aangesloten?

Ouder/verzorger 1

Achternaam Ouder/verzorger 1
Geslacht
Op dit e-mailadres ontvangt u een bevestiging van ontvangst met daarin een kopie van de door u ingevulde gegevens.

Ouder/verzorger 2

Achternaam Ouder/verzorger 2
Geslacht
Op dit e-mailadres ontvangt u een bevestiging van ontvangst met daarin een kopie van de door u ingevulde gegevens.

Bijzonderheden

Zijn of waren er bijzondere gezinsomstandigheden?
Gezinsomstandigheden
Zijn er bijzonderheden te vermelden over de gezondheid
Ontving uw kind in de afgelopen jaren speciale hulp?
Speciale hulp
Heeft uw kind een verklaring die recht geeft op extra hulp in het onderwijs?*
Soort verklaring
Als u op 'verzend formulier' klikt, ontvangt u binnen enkele minuten een kopie van de door u ingevulde gegevens op het e-mailadres van Verzorger 1.