Lesrooster Rijswijk

08.30 - 09.10 uur studieles
09.15 - 10.35 uur kernles
10.35 - 10.50 uur pauze
10.50 - 12.10 uur  kernles
12.10 - 12.40 uur pauze
12.40 - 14.00 uur kernles
14.00 - 14.15 uur pauze
14.15 - 14.55 uur vakles
14.55 - 15.35 uur vakles