Meer over havo/vwo in Rijswijk

Havo/vwo-onderbouw

In Rijswijk kun je de klassen 1 t/m 3 volgen (de onderbouw). Na het derde leerjaar stroom je door succesvol door naar de vestiging Rotterdam of naar een andere school.

De onderbouw vervult een belangrijke rol in het vaststellen welke opleiding bij je past en welk profiel in de bovenbouw aansluit op je talenten, mogelijkheden en voorkeuren.
In de brugklas is er veel aandacht voor het vaststellen van die mogelijkheden: er zijn tests voor taal en rekenen en er is een test die eventuele hoogbegaafdheid vaststelt.  Als wordt vastgesteld dat er achterstanden bij een leerling zijn voor taal en/of rekenen worden er extra lessen in het rooster opgenomen of worden er individuele steunlessen georganiseerd. 

Rotterdam begeleiding Frans docent twee jongens lesstof GSR brugklas groep 7/8

Profielkeuze

In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op de profielkeuze. De decaan van onze school geeft in dat jaar keuzebegeleidingslessen en voert gesprekken met leerlingen. Er is in november een informatieavond voor ouders van H3 en een voor de ouders van V3. Uiteraard is er ook begeleiding van de mentor.

Wat is de rol van een mentor?

De mentor is een centrale figuur binnen de school; de contactpersoon voor leerlingen, ouders en collega’s. De mentor begeleidt het leren leren en het leren leven: hij spreekt met zijn leerlingen over de voortgang van de studie, geeft in het eerste jaar mentorlessen en heeft aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het groepsproces.

Projecten

Vier keer per jaar hebben we een projectweek. Leerlingen werken in een projectweek meerdere dagen aan een project. Elk project is een kruising van twee vakken. Voorbeelden zijn: Kruistochten (Nederlands en geschiedenis), plaatsbepalen (wiskunde en aardrijkskunde).