Flexonderwijs

Op de GSR Rotterdam bieden we onderwijs op vmbo, havo en vwo.

VMBO
Binnen het vmbo kun je de volgende richtingen volgen:

  • basis beroepsgerichte Leerweg (bbl) profiel economie & ondernemen
  • kader beroepsgerichte Leerweg (kbl) profiel economie & ondernemen
  • theoretische leergang (tl) profielen economie, techniek, zorg & welzijn, landbouw

HAVO/VWO
In Rotterdam kun je de volledige havo en vwo opleiding volgen. In de bovenbouw van beide opleidingen kies je uit een van de volgende profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Meer over flexonderwijs

Wij geloven in groei. Dus vinden wij dat iedere leerling zich op school gezien en gekend moet weten. Ieder kind is uniek, gebruikt leerstrategieën op zijn eigen manier, heeft eigen uitdagingen en belemmeringen.

Dat is waarom maatwerk in onderwijs voor ons belangrijk. We bekijken wat elke leerling nodig heeft om te kunnen leren. Onze lessen zijn activerend opgezet en we houden rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Om nog meer recht te kunnen doen aan deze verschillen tussen leerlingen, werken we met een nieuwe organisatievorm binnen onze school: het flexonderwijs. Deze organisatievorm biedt meer ruimte aan het unieke van iedere leerling en geeft de leerling invloed op zijn eigen ontwikkeling.

Met ingang van schooljaar 2019/2020 is deze onderwijsvorm ingevoerd op allebei onze vestigingen.

Bekijk het animatiefilmpje hieronder over flexonderwijs: