Onderwijs

Op de GSR Rotterdam bieden we onderwijs op VMBO, HAVO en VWO.

VMBO
Binnen het VMBO kun je de volgende richtingen volgen:
Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL) profiel economie & ondernemen
Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) profiel economie & ondernemen
Theoretische Leergang (TL) profielen economie, techniek, zorg & welzijn, landbouw

HAVO/VWO
In Rotterdam kun je de volledige HAVO en VWO opleiding volgen. In de bovenbouw van beide opleidingen kies je uit een van de volgende profielen:
Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij
Natuur & Gezondheid
Natuur & Techniek

Flexonderwijs

Wij geloven in groei. Dus vinden wij dat iedere leerling zich op school gezien en gekend moet weten. Ieder kind is uniek, gebruikt leerstrategieën op zijn eigen manier, heeft eigen uitdagingen en belemmeringen.

Dat is waarom maatwerk in onderwijs voor ons belangrijk is. We bekijken wat de leerling nodig heeft om te kunnen leren. Onze lessen zijn activerend opgezet en we houden rekening met de verschillen tussen leerlingen.

Om nog meer recht te kunnen doen aan deze verschillen tussen leerlingen, werken we aan een nieuwe organisatievorm: het Flexonderwijs. Deze organisatievorm biedt meer ruimte aan het unieke van iedere leerling en geeft de leerling invloed op zijn eigen ontwikkeling. Dit schooljaar is er een pilot Flexonderwijs van start gegaan op onze vestiging Rijswijk. 
We zijn bezig met de ontwikkelingen voor het Flexonderwijs in Rotterdam, meer informatie hierover volgt.