Meer over vmbo Rotterdam

Structuur

In Rotterdam kun je op het vmbo de volgende richtingen volgen:

vmbo-bbl/kbl
vmbo-tl

De structuur van het vmbo is als volgt opgebouwd:

Structuur VMBO

De eerste twee jaren zijn basisvorming. In de 2e klas en aan het begin van de 3e klas maak je een keuze voor je profiel. Deze keuze wordt uiteraard goed begeleid door je mentor en/of decaan.

Goed om te weten
Je kunt in de richting bbl/kbl alleen kiezen voor het profiel economie & ondernemen. Dit betekent niet dat je hierna geen vervolgopleiding kunt doen in een ander profiel. Voor de meeste vervolgopleidingen op het MBO is een vmbo-diploma namelijk voldoende voor toelating. Dat betekent dat na afronding van vmbo-bbl of -kbl de sectoren techniek, zorg & welzijn en landbouw niet uit beeld verdwijnen als je voor onze school kiest. Ook met een diploma met profiel economie (& ondernemen) kun je in het vervolgonderwijs terecht bij een MBO-school in een van de andere sectoren.

Doorstroom naar havo

In de eerste twee leerjaren is een overstap van de ene naar de andere afdeling mogelijk, wanneer uit de resultaten en het gedrag van de leerling blijkt dat het goed is om die overstap te maken. Met name in de brugklas wordt hier veel op gelet en aan gewerkt, zodat elke leerling in de tweede klas zoveel mogelijk op het goede spoor zit.

Wat kun je van de mentor verwachten?

De mentor is een centrale figuur binnen de school; de contactpersoon voor leerlingen, ouders en collega’s. De mentor begeleidt het leren leren en het leren leven: hij of zij spreekt met de leerlingen over de voortgang van de studie, geeft in het eerste jaar mentorlessen en heeft aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en het groepsproces.