Open Lesmiddag

Elk jaar hebben we op de GSR een Open Huis en Open Lesmiddagen voor leerlingen die graag naar de GSR willen.

De Open Lesmiddagen dit schooljaar op 11 en 12 februari 2020. Meer informatie volgt later dit jaar.