Samen leren voor de praktijk van morgen!

10 maart 2021

Nieuwe Leerweg GL&TL

Op de GSR zijn wij als personeel iedere dag bezig om uw zoon en/of dochter voor te bereiden op de toekomst. Vanuit onze identiteit wijzen wij hen op de talenten die zij van God hebben mogen ontvangen en helpen wij hen deze te ontdekken en te ontplooien. Het is belangrijk dat wij onze leerlingen hierin begeleiden en samen met hen reflecteren op wat ze hierin nodig hebben. 

 

Daarom zijn we blij dat we dit de komende jaren meer handen en voeten kunnen geven op het vmbo. Vanaf schooljaar 2024-2025 worden namelijk in Nederland de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe, praktijkgerichte leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een tweejarig praktijkgericht programma met verschillende opdrachten in het werkveld. Het doel van dit programma is om leerlingen optimaal voorbereiden op een vervolgopleiding in het mbo of het havo, zodat ze een gefundeerde keuze maken voor een vervolgopleiding in een sector die bij hen past. Wij verwachten dat we hierdoor de visie en missie van de GSR nog beter kunnen integreren in het onderwijs. 

 

De vmbo-afdeling van de GSR te Rotterdam gaat vanaf schooljaar 2021-2022 met een aantal leerlingen starten met een pilot van het praktijkgerichte programma 'Zorg en Welzijn’. Uniek, aangezien we op dit moment de enige pilotschool in Rotterdam zijn.  Een aantal collega’s is al druk bezig met alle voorbereidingen, zodat we volgend jaar op een goede manier kunnen starten.  
 

Ons motto: samen leren voor de praktijk van morgen in de Randstad.  

 

In het nieuwe vmbo zullen alle vakken nog meer samen bijdragen aan de praktijk van morgen. In het praktijkgerichte programma komen kennis en vaardigheden samen en vindt de reflectie plaats richting de vervolgopleiding. Daarnaast dienen wij onze omgeving door de talenten van onze leerlingen in te zetten bij projecten en organisaties.

 

Voor het praktijkgerichte programma zoeken we de samenwerking met bedrijven en instellingen binnen de sector Zorg & Welzijn. Kent u bedrijven of instellingen die mee zouden willen werken aan contextrijk onderwijs op de GSR, laat het ons weten!  

U kunt hiervoor contact opnemen met Bas van Middelkoop (mdb@gsr.nl) of Marjolijn de Kok-Kleingeld (kkm@gsr.nl).