Samen leren voor de praktijk van morgen in de Randstad – Nieuwe Leerweg vmbo - OPROEP

30 juni 2021

Illustratie jongen/leerling die loop voor gebouwen

Samen leren voor de praktijk van morgen in de Randstad – Nieuwe Leerweg vmbo

Met veel enthousiasme starten we in het nieuwe cursusjaar met 18 leerlingen uit vmbo tl3 die het praktijkgericht programma Zorg & Welzijn (ZWP) gaan volgen.

In dit programma staat ‘werken met en voor mensen’ centraal, waarbij de leerlingen zoveel als mogelijk opdrachten van echte opdrachtgevers uitvoeren uit het de volgende werkvelden:

  • Gezondheidszorg
  • Leefstijl- en gezondheidsondersteuning
  • Welzijn, (ped)agogisch werk en onderwijs
  • (Persoonlijke) dienstverlening.

Om de nieuwe leerweg te realiseren hebben we drie ambities:

  1. Alle vakken en het LOB-programma binnen het vmbo dragen samen bij aan de praktijk van morgen.
  2. In de praktijkgerichte programma’s (ZWP, mogelijk later E&O) komen alle kennis en vaardigheden samen en vindt de reflectie plaats richting de vervolgopleiding (mbo of havo).
  3. Als school in Rotterdam dienen we onze omgeving door de talenten van onze leerlingen.

Lokaal D36 zal de aankomende tijd zo worden ingericht dat er naast de beroepsgerichte vakken economie & ondernemen (BK) ook het praktijkgericht vak zorg & welzijn (TL) kan worden aangeboden.

Oproep!

Heeft u een familielid, vriend of kennis die werkzaam is in één van bovenstaande werkvelden die mogelijk een opdracht kan leveren? Verwijs dan naar bijgaand filmpje en mail naar: rotterdam@gsr.nl