Surveillanten gezocht

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op de GSR te surveilleren tijdens toetsweken of examens. We kennen in de bovenbouw van de GSR vijf toetsweken die verdeeld zijn over het jaar, de examens vinden doorgaans plaats in de maand mei.  

Werkzaamheden betreffen het afnemen van toetsen en/of (school-)examens en toezicht houden op het ordelijke verloop daarvan.   

In voorkomende gevallen kunt u door de roostermaker gevraagd worden om te komen surveilleren en afhankelijk van uw beschikbaarheid kunt hierin toezeggen.  

Gezien de beperkte omvang van de werkzaamheden en de wisselende werktijden werken wij met een vrijwilligersvergoeding.   

Heeft u vragen over deze vrijwilligerstaak, neemt u dan contact op met Hans Molroostermakerop telefoonnummer 010-2862930. Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden via sollicitatie@gsr.nlBelangstellenden worden in de week van 16 maart uitgenodigd voor een kennismaking.