Vacature lid raad van toezicht GSR

In verband met het periodieke aftreden van één van onze leden zijn wij op zoek naar een

Lid van de Raad van Toezicht v/m, aandachtsgebied financiën

Gezien het profiel en de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een kandidaat die beschikt over:

  • ruime kennis en ervaring op financieel-economisch terrein, bijvoorbeeld in een functie van accountant of controller
  • kennis van en ervaring met bedrijfsvoeringprocessen
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur ervaring op het houden van toezicht op en/of kennis van het besturen van professionele organisaties
  • inzicht in algemene maatschappelijke ontwikkelingen
  • onafhankelijkheid en het kritisch vermogen om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen
  • binding met de doelen en identiteit van de GSR

Leden van de Raad van Toezicht moeten de grondslag van de vereniging, die het bevoegd gezag is van de GSR, onderschrijven en blijk geven daarnaar te willen handelen. De vereniging baseert zich bij het verwezenlijken van haar doelstelling op de Bijbel die als het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God wordt aanvaard. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij belijdend en meelevend lid zijn van een kerk die in principe staat in de gereformeerde traditie.

Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet gelijktijdig lid zijn van het bestuur of de raad van toezicht van een andere onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector voortgezet onderwijs en niet tegelijkertijd de functie van lid van de raad van toezicht vervullen bij een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het voortgezet onderwijs, tenzij het een ander voedingsgebied betreft. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet in dienst zijn van de vereniging of in de voorafgaande vier jaar in dienst van de vereniging zijn geweest.

Procedure

Een brief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 1 augustus 2020, via sollicitatie@gsr.nl. De sollicitatiegesprekken met de uitgenodigde kandidaten worden gehouden in de laatste week van augustus 2020. Benoeming zal plaatsvinden door de algemene ledenvergadering van de vereniging in het najaar 2020. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.gsr.nl. U kunt ook contact opnemen met Hans Storm, de voorzitter van de Raad van Toezicht (06 – 22 759 756).