Vrijwilligers voor surveillance

tijdens kernlessen

Door de coronamaatregelen zijn er relatief veel docenten afwezig. Net als voor de zomervakantie, willen we weer een beroep doen op ouders en anderen die bij de school betrokken zijn, om er voor te zorgen dat lesuitval en tussenuren zoveel mogelijk worden voorkomen.

Surveillancetijden opties:

 • van 9:35 uur tot 14:25 uur onderbroken door 2 pauzes (5 klokuren)
 • van 9:35 uur tot 12:35 uur onderbroken door ochtendpauze (3 klokuren)
 • van 11:15 uur tot 14:25 uur onderbroken door middagpauze (3,25 klokuren)

Gevraagde taken

 • Het surveilleren bij klassen, die digitaal les ontvangen van een docent die thuis is
 • Het surveilleren bij klassen, die werken aan opdrachten die klaar gezet zijn door docent
 • Registreren van absentie van leerlingen
 • Aanspreken van leerlingen op gedrag

Wat wij vragen

 • Affiniteit met de doelgroep van leerlingen van 12 tot 18 jaar
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Vrijwilligers van de GSR laten zich inspireren door Gods Woord en geven zo invulling aan hun rol als identiteitsdragers op school. Vrijwilligers dienen belijdend en meelevend lid te zijn van een kerk die staat in de gereformeerde traditie. We verwachten van hen dat zij ons identiteitsdocument onderschrijven (deze wordt toegezonden/besproken tijdens het gesprek).
 • Een VOG-verklaring (indien niet in bezit van een recente verklaring, kan deze door de school worden aangevraagd, de kosten worden vergoed)

Wat wij bieden

 • Een vrijwilligersvergoeding van € 5 per klokuur met een maximum van € 170 per maand (onder de 21 jaar, € 2,75 per klokuur, maximum is gelijk). De vergoeding is inclusief eventuele reiskosten.
 • Korte training ten aanzien van de gevraagde werkzaamheden
 • Ervaring op doen in onderwijssituatie