Werken bij

Leuk dat je overweegt om bij de GSR te komen werken!

Binnen onze school werken ruim 130 mensen. Voor een groot deel uiteraard docenten ondersteund door een staf van medewerkers op technisch, administratief en huishoudelijk gebied. We willen met elkaar het onderwijs op onze school elke dag weer inhoud geven. Daarom maken we werk van onze christelijke identiteit, kwaliteit van onderwijs en veiligheid. 

Identiteit en sollicitatievoorwaarden

Medewerkers van de GSR laten zich inspireren door Gods Woord en geven zo invulling aan hun rol als identiteitsdrager op de school. Sollicitanten dienen belijdend en meelevend lid te zijn van een kerk die in principe staat in de gereformeerde traditie. We verwachten van hen dat zij onze identiteitsverklaring onderschrijven, deze wordt toegezonden en besproken tijdens de sollicitatieprocedure.